Made of Walking: 

La Romieu

 

2017 

folding accordion

book

10x220cm